Bompenger og bompenger – to helt forskjellige saker