Kommer krigen til Trøndelag, er de frivillige klare