Vil fiskedøden i Lundesokna fortsette også i fremtiden?