Svar på innlegget i Trønderbladet: «Konservativt – partiet som lyver så de tror det selv?»

Innlegget var skrevet av ledere i Rosa kompetanse.

Der blir vi i partiet Konservativt i Midtre Gauldal oppfordret til å ta utgangspunkt i fakta og realiteter i våre utsagn i tiden fremover. Dette har vi lyst til å bidra med i form av opplysning om tematikken Rosa kompetanse. Det står mye om dette på nettet og i bøker om temaet.

F.eks. Kjell Skartveit, Øyvind Benestad og Truls Olufsen Mehus.

Det er opp til hver enkelt å vurdere hva som høres mest riktig ut.

Håper at vi får beholde demokratiet og trosfriheten, slik at alle røster får komme til. Dessverre ser vi tendenser til at myndighetene vil straffe de som går imot strømmen og har andre meninger enn flertallet.

Det vi kan enes om er vel at vi alle leter etter sannheten. I vår tid er det mange røster som påberoper seg å ha svarene på hva som er sannhetene.

Den nye trenden er at alle kan definere selv hva som er sant og rett.

Alt er relativt. Alt er like bra. Det finnes ingen absolutter.

Jeg er urolig for hvordan en slik ideologi vil påvirke vårt samfunn.

Når denne ideologien får lov til å prege våre barn og ungdom og familier, er jeg redd for at vårt gode gamle norske samfunn vil gå i oppløsning.

Det var enklere før. Barna ble oppdradd til at det var faste rammer for hva som var rett og galt. Respekten var større, slik at både foreldre, lærere og andre voksne bedre kunne hjelpe barna til å bli gagns mennesker.

 Kanskje må vi tilbake til de gode, gamle verdiene som har skapt vårt norske samfunn og som er et av verdens beste land å bo i.

Til slutt: Dessverre kom ikke Konservativt inn i kommunestyret i M.G.

Men i Singsås fikk vi nok stemmer til en representant.Dette viser at vi har mange sympatisører.Denne støtten gjør at vi fortsatt vil kjempe for våre verdier utenom kommunestyret i M.G.Neste stortingsvalg blir også viktig.

En fordel med å ikke være med i kommunestyret, er at vi slipper kompromisser. Mange av våre verdier deler vi med Bygdelista, som ble valgets vinner. De står også fritt til å mene hva de vil, uten å være avhengig av et moderparti. Men de fleste parti hadde oppvekst og eldreomsorg som hovedsaker. Dette lover godt for at Midtre Gauldal kan bli en mønsterkommune å bo i..

Svend Inge Malum. Konservativt. M.G.kommune