Denne høsten har vi hatt besøk av en arbeidsgjeng på Tjurrupynten som hadde som oppgave å legge ny fiberkabel.

Samtidig ble det lagt ny kabel for nye moderne gatelys.

Vi forventet selvfølgelig både trafikkproblemer og andre ubehageligheter som ofte vil følge med såpass store operasjoner.

Men dette ble, takket være stor smidighet og godt humør fra firmaets folk redusert til et absolutt minimum. Det var hele tiden en god tone og ofte et lunt smil å få fra firmaets folk.

Firmaet vi snakker om er Winsnes Maskin & Transport A/S.

Jobben ble gjort, og alle eventuelle sår i plener og vei ble behørig reparert, sådd i eller lagt asfalt på. Spøkefullt, men med en stor grad av sannhet, sa vi at; nå har vi i alle fall fått noen kvadratmeter slett asfalt på Tjurrupynten igjen.

– Ny asfalt har Tjurrupynten velforening bedt om å få i snart 20 år på grunn av elendig forfatning på det eksisterende dekket, skriver innleggsforfatteren.

Ny asfalt har Tjurrupynten velforening bedt om å få i snart 20 år på grunn av elendig forfatning på det eksisterende dekket.

Resultatet av dette «maset»? Jo! Befaring av mange folk, som først besluttet at det skulle legges asfalt i de verste hullene. Det ble merket opp og asfalt lagt, men IKKE ut til merkene for å få det slett! Nei da det ble avsluttet langt innenfor merkene de fleste stedene. Resultat; nye hull.

Kan ikke unngå å bemerke at en betydelig slump fin asfalt ble «dumpet» borte ved den gamle gårdssaga lenger borte på Brekkåsen, da de anså seg ferdig!

Ny klage resulterte ikke i ny asfalt, men det kom på ny «noen kaller», med tørrasfalt og førsøkte å lappe. Resultat? Enda mer ujamt og problematisk!

Allerede her er det ikke vanskelig å påstå at helt nytt asfaltdekke hadde vært på plass for samme pris!

Melhus kommune har hele tiden sagt at de «ikke har penger» til ny asfalt.

Forleden dag så vi 3 – 4 personer som tok seg god tid på Tjurrupynten, antageligvis for å se på arbeidet som var utført, noe som selvfølgelig er både rett og rimelig.

Vi innbyggere er / var i alle fall godt fornøyd både med arbeidet, og måten vi har blitt informert på, og samarbeidet med entreprenøren.

– Ny klage resulterte ikke i ny asfalt, men det kom på ny «noen kaller», med tørrasfalt og førsøkte å lappe. Resultat? Enda mer ujamt og problematisk!

Men hva skjer mandag 6. november?

Her kommer Winsnes Maskin tilbake, og begynner å ta opp igjen asfalten de hadde lagt for 14 dager siden, for å legge ny!

De hadde nemlig fått beskjed fra Melhus kommune om å gjøre om igjen asfalteringa. DEN VAR IKKE BRA NOK!  MAKAN!!!

Dette er rett og slett en form for hersketeknikk som ingen på Tjurrupynten, i alle fall ikke dem jeg har snakket med, har noen som helst sans for!

Vi var i alle fall såre fornøyd med det arbeidet som var gjort, og takker Winsnes Maskin & Transport A/S for måten de har taklet både jobben og kommunikasjonen med oss innbyggere på!

Legger ved to bilder som viser det kommunale arbeidet som er gjort tidligere.

Så vi spør igjen: Melhus kommune, hva er dette?

Med hilsen fra det store flertallet på Tjurrupynten

Steinar Nyland