Den siste uka har Trønderbladet brukt mye spalteplass på ulvens herjinger ved Ramstadsjøen samt jaktlagets forsøk på å ta ut dette dyret. Denne ulven har gjort stor skade i ei lita besetning i området rundt Ramstadsjøen, og det er vel liten tvil om at denne ulven må taes ut fortest mulig. Det er sant som leder av skadefellingslaget sier at å få tak i denne ulven er som å lete etter nåla i høystakken.

En annen ting som også har fått spalteplass i Trønderbladet den siste uka er togpåkjørselen av sauer mellom Garli og Soknedal. I den forbindelse så uttaler etterforskningsleder i Gauldal politistasjonsdistrikt at han ikke vet hvordan det gikk med sauene, men han uttaler at det er sjeldent de pleier å overleve. Etter mitt syn helt uakseptabelt av en etterforskningsleder i politiet å uttale noe slik. Videre så er det dårlig journalistikk fra Trønderbladet å skrive det slik. Trønderbladet burde ha krevd et svar på hvordan det gikk med dyra før de omtalte saken. Det er etter mitt syn veldig kritikkverdig.

– Trønderbladet burde ha krevd et svar på hvordan det gikk med dyra før de omtalte saken. Det er etter mitt syn veldig kritikkverdig, skriver Ola Edvin Heggvold om togpåkjørselen av sauer mellom Garli og Soknedal. Arkivfoto Foto: Gunn Heidi Nakrem

Det som er enda mer kritikkverdig er at verken SJ Nord eller politiet har varslet dyreeier om påkjørselen. Etter at jeg tok kontakt med de som har sauer i området, dro den ene saueeieren ut og lette etter eventuelt påkjørte dyr og det han fant var 4 av sine dyr liggende drept på siden av jernbanesporet. Da hadde det gått 5 dager siden dyra var påkjørt. En slik praksis fra SJ Nord og politiet er helt uakseptabelt og vil få etterspill.

Når det gjelder begge disse sakene så er det skremmende å se kommentarene som kommer til begge disse omtalte sakene. Ulvedebatten på Facebook-siden til Trønderbladet samt kommentarene under saken om togpåkjørselen er en rein uthenging av sauenæringa. Det viser at de fleste som skriver her mangler fullstendig kunnskap om beiting i utmark, tapstall, tapsårsaker og rovdyrforvaltningen i Norge. Videre så må jeg få si at Trønderbladet som lokalavis i et tungt landbruksområde skuffer meg veldig med at de tillater en slik debatt som den som har vært den siste uka i forhold til disse sakene.

Tidligere har jeg ansett Trønderbladet som en seriøs og god lokalavis for vårt distrikt. Det er den ikke per dags dato, den har blitt en avis som stort sett skriver om ting som er uvesentlig for de fleste, og sånn som i disse sakene som jeg omtaler her, så er det veldig mye dårlig journalistikk.