Bedre opplæringsvilkår for fremtidens fagarbeidere