Vil vi at Melhus skal være «verstingkommune» når det gjelder snøscooter?