På Trønderbladets nettside og facebookside er det referert at en kommunestyrerepresentant har stusset over at Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna har mottatt støtte fra næringsfondet, mens riktig fond i dette tilfellet skulle vært kulturfondet.

Det faktiske forhold er imidlertid at Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna er skilt ut fra Stiftelsen Prestegårdslåna som en egen, næringsdrivende enhet.

Bygningsvernsenteret tar betalt for å gi råd og konkret byggfaglig hjelp i saker som angår verneverdige bygg. For tiden tar fem frittstående håndverkere og fagkonsulenter betalte oppdrag for kommuner og private – gjennom senteret.

Senteret selger også kurs innen bygningsvern. I Trøndelag er senteret den klart største kursarrangøren på sitt område og også helt i fremste rekke på landsbasis.

Bygningsvernsenteret mottok i 2022 etter søknad 100.000 kroner fra næringsfondet i Melhus om støtte til å etablere denne virksomheten.

Etableringsperioden ble avsluttet 31. mars i år, og næringsvirksomheten er i god gjenge.