Er humpete E6 et feilslått forsøk på innsparinger?