Om Krykkjer

Trist at kommunen vil fjerne rødlistet fugl

Jeg er himmelfallen over å lese at Melhus kommune kontaktet firma for utryddelse av skadedyr.

Vi som bor her, har ingen problemer med at krykkjene søker tilflukt fra rovdyr og rovfugler ved å legge egg på takene rundt oss, skriver Jan Sigurd Larsen som bor i Rådhusvegen.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Jan Sigurd Larsen

Jeg er himmelfallen over å lese at Melhus kommune kontaktet firma for utryddelse av skadedyr.


Høyfrekvent lyd kan bli brukt mot måsene i Melhus sentrum

Måsene gjennomskuet de svarte dragene, og nå jakter Melhus kommune på et nytt middel for å unngå at måsene angriper folk.

 

Kommunen ville ha krykkja fjernet med ultralyd.

Her er stoff fra Norsk institutt for naturforskning som forteller at krykkja er sterkt rødlistet og trenger støtte for å overleve.

60-80 prosent av krykkjene er forsvunnet.

Vi som bor her, har ingen problemer med at krykkjene søker tilflukt fra rovdyr og rovfugler ved å legge egg på takene rundt oss.

Da er det trist å se at man plasserer ut plastfugler for å skremme dem bort. Helt bortkastet, krykkja har vennet seg til disse ubegripelig stygge plastfuglene for lengst.


Lovbrudd mot hekkende måker

Det er særlig fiskemåke og krykkje som er utsatt for ulovlige handlinger i hekketida. Begge artene er rødlistet – fiskemåke som nær truet og krykkje som sterkt truet.
Kommentar

Måsen et skadedyr?

Skadedyrskremmer mot skremmende og skrålende måser.