Til kamp mot det kommunale løsarbeidersystemet!

Det må bli et viktig krav overfor en rødgrønn regjeringsallianse å arbeide for å bli kvitt det kommunale løsarbeidersystemet.

Mange kommuner ansetter i lave stillingsprosenter, noe som gjør den ansatte helt avhengig av å få ekstravakter for å få en levelig økonomi, skriver Tina Knarbakk og fire andre i Rødt. 

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning


Innlegg skrevet av: Hege Bae Nyholt, førstekandidat for Rødt i Sør-Trøndelag

Tina Knarbakk, leder Rødt Melhus og kandidat for Rødt i Sør-Trøndelag

Marit Sofie Eide Wahl, leder Rødt Skaun og kandidat for Rødt i Sør-Trøndelag

Peter Verme, leder Rødt Orkland

Rainer Svartrapmo, distriktsleder Rødt Trøndelag


Det må bli et viktig krav overfor en rødgrønn regjeringsallianse å arbeide for å bli kvitt det kommunale løsarbeidersystemet.


Norske kommuners rykte som en av verstingene når det kommer til deltidsansettelser er etterhvert godt kjent. Trøndelagskommunene utgjør i denne sammenheng intet unntak; i Melhus kommune var i følge KS per 1.12.2019 andelen deltidsansatte blant turnusansatte innafor helse, pleie og omsorg på 87,1%, i Skaun kommune på 78,2%, i gamle Orkdal og Meldal kommune henholdsvis 84,3% og 89,5%!


Starter ny turnus for helsearbeidere i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal

Tre arbeidssteder i tre kommuner er valgt ut for å se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger.

 

En forskergruppe ved Senter for omsorgsforskning leverte nylig en rapport som viser at små stillinger og mange deltidsansatte gjør at mange må ha flere arbeidsplasser, og utgjør dermed en smitterisiko for både ansatte og beboere ved sykehjem. Fagforbundet etterlyser tiltak fra regjeringa, og peker på stram kommuneøkonomi som et hinder for å oppnå reell heltidskultur.

Andelen kvinner i helse- og sosialsektoren er i følge SSB på over 80 %. Vi kan derfor si at deltidsproblematikken i kommunene også utgjør et likestillingsproblem. Det finnes ingen åpenbar og enkel løsning på denne stadige utfordringa, og den må løses i fellesskap av  kommunene som arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjonene og den politiske ledelsen som sådan.


Ledigheten ned, Midtre Gauldal under totallet igjen

Det er antall delvis ledige som synker, melder NAV Trøndelag.

 

Deltidsarbeid er i seg selv problematisk, og det blir ikke bedre av måten vaktplaner utarbeides, og hvordan ledige vakter dekkes opp. Både Melhus, Skaun og Orkland kommune har, i likhet med mange andre kommuner, innført datasystemer der ansatte kan «shoppe» vakter. Det fungerer slik at ledige vakter legges ut i systemet, og ansatte kan melde sin interesse.


- Ikke snakk om nedleggelse av sykehjemmet

Melhus kommune skal sette inn et massivt rekrutteringsopplegg for å bøte med sykepleiermangelen på Hølonda helse- og omsorgssenter.

 

Mange kommuner ansetter i lave stillingsprosenter, noe som gjør den ansatte helt avhengig av å få ekstravakter for å få en levelig økonomi. Siden det er leder som har siste ord i tildeling av vakter, er det stor fare for at ansatte som stiller kritiske spørsmål, eller er syke ikke får vakter.


Tanker om Korsvegen og Hølonda helse- og omsorgssenter

Hølonda helse- og omsorgssenter skal utvikles, ikke nedlegges.

 

Dette er løsarbeid satt i system; lydige ansatte må stå med lua i hånda og ikke stille kritiske spørsmål. Løsarbeid svekker ytringsfriheten og styrker arbeidsgivers makt over den ansatte. Dette kan verken fagforeninger eller politiske partier som hevder de står på arbeidernes side akseptere.


Løsarbeid svekker fagforeningene, svekker den ansattes forhold til arbeidsplassen, og dermed også fagligheten. Det svekker den ansattes lønn og andre opparbeidede rettigheter nedfelt i tariffavtalen, blant annet når det gjelder rettigheter i forbindelse med sykefravær og pensjon. Det skaper også lite forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker, som vil ha problemer med å få lån til kjøp av bolig, og de vil også ha en usikker framtid økonomisk. Det må derfor bli et viktig krav overfor en rødgrønn allianse å arbeide for å bli kvitt det kommunale løsarbeidersystemet.