Veien skal forme seg etter dalen - og ikke omvendt

Veiprosjektet foreslått gjennom gårdstunet på Rønningen gård, med bru over Gaulfossen, bryter fullstendig med disse verdiene.

Jeg stiller meg svært kritisk til forslaget fra Nye Veier om å føre ny E6 på vestsida av Gaula med den følge at Gaulfossen og området omkring med lokal bebyggelse på Hovin blir sterkt berørt, sier Tor Singsaas i uttalelsen om det nye traséforslaget fra Nye Veier.  Foto: Kvass

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning


Uttalelse skrevet av Tor Singsaas

Forslag til nytt veiprosjekt E-6 - som berører Gaulfossen og bebyggelse på Hovin


Gaulfossen - et unikt natur- og kulturlandskap. Jeg stiller meg svært kritisk til forslaget fra Nye Veier om å føre ny E6 på vestsida av Gaula med den følge at Gaulfossen og området omkring med lokal bebyggelse på Hovin blir sterkt berørt.


Kan miste huset - inviterer to statsråder til Hovin

Trond Are Berge er blant dem som kan miste huset dersom Nye Veiers nye E6-forslag blir vedtatt.

 

Mange offentlige instanser og enkeltpersoner med faglig innsikt og kompetanse har uttalt seg meget kritisk om dette prosjektet. En slik veiføring vil få store negative konsekvenser for det rike og unike natur- og kulturlandskapet som Gaulfossen med omgivelser utgjør.


Tor Singsaas 

 

Det er framført svært bærekraftige argumenter for dette områdets egenverdi, som advarer mot alle inngrep.

Nye Veier benytter seg i sin prosjektbeskrivelse av et forskjønnende språk som benevner dette prosjektet som klimavennlig. Det holder ikke mål sett i forhold til en helhetlig forståelse av de utfordringer vi har i arbeidet for å bevare natur og klima for framtidas generasjoner.


Nye Veier skal ha åpent møte om den nye E6-linja på Hovin

Det statlige selskapet bebuder informasjonsmøte i løpet av april.

 

Et veiprosjekt som bryter seg inn i Gaulfossen vil være irreversibel. Gaulfossen er et av de aller mest verdifulle og spesielle naturfenomenene i Gauldalen med sin canyon, med et rikt naturmangfold.

Hvor mange slike unike naturformasjoner har vi ellers i Trøndelag? Å ødelegge dette for framtidas generasjoner vil være dypt tragisk.

Gaulfossbrua.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Vi vil selvsagt aldri kunne få tilbake denne naturperlen om det blir bygd en vei som brutalt skjærer seg igjennom canyon. Disse umistelige verdiene kan ikke måles i kroner og øre!

I tillegg legges veien tett inn til bebyggelsen i et lokalsamfunn som vil bli sterkt berørt mht. støy og støvplager.


Jeg vil fortsatt skue nedover en våryr elv gjennom Gaulfossen - uten at betongen henger over panoramaet.

Sangen fra fortiden - framskrittet over Gaulfossen

Jeg håper jeg slipper å leve på minnene om den vakre fuglesangen fra elveskogen. En sang også framtiden må få ta del i.


E6 gjennom Gaulfossen - en dominant i landskapet. Jeg har tidligere fått inntrykk av at en ny vei skal ha som overordnet mål å ikke dominere og bryte seg inn i det landskapet den går igjennom.

Veien skal forme seg etter dalen, - og ikke omvendt. Veier er blitt prisbelønnet for nettopp dette. Veiprosjektet foreslått gjennom gårdstunet på Rønningen gård, med bru over Gaulfossen bryter fullstendig med disse verdiene.

En høy veifylling fra dalbunnen opp til Rønningen vil omforme denne delen av Gauldalen. Veien vil bli svært dominant i dalføret. Dette kan vi da ikke tillate! Jeg henstiller til alle instanser om å gå imot dette veiprosjektet!

Jeg uttaler meg i denne saken da Rønningen gård er min slektsgård. Min farmor Kari Krogstad Singsaas var født og oppvokst her. Audun Krogstad er min slektning. I min oppvekst tilbragte jeg mye tid i Rønningen, og kjenner derfor området og bygda godt.