Det nye planforslaget fra Nye Veier:

Dette er uholdbart!

Nye Veier tar rollen som planlegger, med fullmakt til å presse gjennom forslag ved å true kommunestyret.

I så store prosesser som planlegging av ny E6, er det viktig med forutsigbarhet og trygghet for befolkninga, skriver Bjarne Sommersel på vegne av Melhus Historielag. Arkivfoto  Foto: John Lerli

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

For styret i Melhus Historielag, Bjarne Sommersel , leder

Uttalelse til nytt traséforslag for E6 Kvål - Gyllan, utarbeidet av Nye Veier

Nylig ble det presentert et nytt traséforslag for E6 på vestsida av Gaula med kryssing av elva over canyonen med Gaulfossen og bl.a. fjerning av et byggevarefirma som medfører nedlegging av mange arbeidsplasser, samt ny rivning av eksisterende bebyggelse.

Det er et radikalt forslag som bryter totalt med det som Melhus kommunestyre har vedtatt.

Her er kartet som Nye Veier har lagt fram med den nye E6-linja.  Foto: Jan Olav Sivertsen

 

Melhus kommunestyre er kommunens øverste planmyndighet og har vedtatt et traséforslag som Nye Veier normalt må forholde seg til.

Melhus Historielag er derfor overrasket over Nye Veier som tiltar seg mer rollen som planlegger med fullmakt til å presse gjennom forslag ved å true kommunestyret for å få sine planer gjennomført.


Over 1000 har skrevet under på protest mot ny E6-linje

- Vi har ikke tenkt å gi oss, sier Trond Are Berge som står i fare for å miste huset sitt.


Kommunestyret er vårt høyeste demokratiske organ og ikke et sandpåstrøingsorgan for mer eller mindre gjennomtenkte planer.

I så store prosesser som planlegging av ny E6, er det viktig med forutsigbarhet og trygghet for befolkninga.

Det er fram til det endelige vedtaket om fastlegging av trasé, lagt ned mye arbeid, ikke minst med involvering av berørte, med grunnavståelse og rivning av eksisterende hus som allerede er gjennomført.

På bakgrunn av dette mener Melhus Historielag at det nye planforslaget fra Nye Veier må avvises totalt. Dette er uholdbart!Nye Veier skal ha åpent møte om den nye E6-linja på Hovin

Det statlige selskapet bebuder informasjonsmøte i løpet av april.