Parkeringshallen – den trengs og det er nå det kan gjøres billigst

Blir byggingen utsatt nå, snakker vi om en kostnadsøkning på et tosifret antall millioner kroner totalt, mener Per Olav Skurdal Hopsø og Jørn Ove Moen i Melhus Arbeiderparti.

Totalt snakker vi om at kostnadsøkningen ved å utsette bygging nå er på et tosifret antall millioner kroner, skriver Per Olav Skurdal Hopsø og Jørn Ove Moen i innlegget. 

Meninger

Innlegg skrevet av Per Olav Skurdal Hopsø, gruppeleder Arbeiderpartiets kommunestyregruppe, Jørn Ove Moen, leder Melhus Arbeiderparti

Tirsdag 23. februar skal formannskap og ekstraordinært kommunestyremøte avgjøre om hvorvidt man skal bygge flerbrukshall på toppen av parkeringshuset nå i forlengelse av det pågående byggeprosjektet på Gimse. Alternativet er å la parkeringshuset bli bygd ferdig med tett tak, for å så på et senere tidspunkt bygge på med flerbrukshall.


Snur om lukket kommunestyremøte om parkeringshallen

Melhus kommunestyre er kalt sammen i all hast for å være beredt til å fatte et vedtak om idrettshallen oppå parkeringsanlegget.Arbeiderpartiet mener formannskap og kommunestyre må være fremoverlent, fremtidsrettet og ikke utsette bygging til et senere tidspunkt. Dagens og fremtidens behov for hallkapasitet, og at en utsettelse vil medføre store kostnadsøkninger, taler for at det bør gjøres nå, noe Arbeiderpartiet har hevdet hele tiden.

Venter på avklaring om idrettshall

Melhus vil ha fylkeskommunen i ryggen før det gis klarsignal til ny idrettshall.

 

Det er et udiskutabelt behov for ytterligere hallkapasitet i Melhus som helhet. Det er et mangfold av aktiviteter som allerede i dag benytter de hallene vi har tilgjengelig: Håndball, ski, fotball, innebandy, volleyball, badminton, allidrett, taekwondo mm. Og de aller fleste pådriverne for aktivitetene uttaler at de kunne trenge mer tid i hallene.


Slik blir melhusbudsjettet

Eiendomsskatten beholdes, og på sikt kan det bli ny fritidsklubb, ny idrettshall og bedre bofellesskap.Og utover dette er det andre aktiviteter i regi av mange forskjellige lag og foreninger som ønsker seg en flerbrukshall til sine aktiviteter, enten på ukentlig basis eller til større arrangementer: kor, korps, dans, konserter, teater, kulturskoleaktiviteter, messevirksomhet og så videre. Og en flerbrukshall skal ikke bare være for de yngste, her vil det kunne bli muligheter for aktiviteter også for seniorene i kommunen.

- 750 barn og unge i nedre Melhus har et usedvanlig dårlig halltilbud

Sjekk lesernes mening om mer hallbygging på Melhus.

 

Og det er i nedre Melhus det er størst behov for mer kapasitet, det er tross alt her de fleste i kommunen vår bor. I dag er det slik at mange lag drar fra Melhus og opp til Lundamo til trening og kamper. Med en ny hall på Melhus vil det frigjøres halltid i hallene på Lundamo, en absolutt fordel for aktivitetene som har sine deltakere fra øvre deler av kommunen.


Melhus kan likevel få en ny idrettshall

Flertallsgruppa håper å få fylkespolitikerne med på laget slik at Parkeringshallen likevel kan bygges.Akkurat nå er det uvisst hvor mye hallkapasitet Melhus VGS vil trenge de neste årene, men fylket har bekreftet at de vil ha noe ekstra behov, og kanskje mye om en idrettslinje kommer på plass. Inntekter fra dette vil være en bonus.


Disse anleggene er prioritert av melhuspolitikerne

Kommunestyret har vedtatt prioriteringsliste for spillemidler.

 


Vi må også sørge for bygge for å møte fremtidige behov. Melhus er en vekstkommune og det er et uttalt mål at vi vil tiltrekke oss barnefamilier. Da er det en fordel om vi på forhånd har sørget for at det er god kapasitet for all den aktiviteten som vi vet det blir i årene fremover. Det å bygge nå er å ta folkehelse på alvor.

Så er det slik at om man velger å bygge nå i forlengelsen av byggingen av parkeringshuset så vil vi kunne spare flere millioner kroner siden man slipper å sette tett tak på parkeringshuset i påvente av en senere utbygging av hall. I tillegg er det fra byggevarebransjen varslet store prisøkninger på byggevarer i nærmeste fremtid, det er snakk om opp mot 15 prosent, noe som gjør at nye tilbud på bygging av flerbrukshallen vil bli betydelig dyrere. Totalt snakker vi om at kostnadsøkningen ved å utsette bygging nå er på et tosifret antall millioner kroner!

Nå er det engang slik at det koster å bygge og derfor er vi av den oppfatning av at når vi skal bygge denne flerbrukshallen så bør det være i en nøktern, men god standard. Man trenger ikke alltid å benytte de aller dyreste og mest fancy løsningene. Vi ønsker derfor at kommunen aktivt bruker kunnskapen til entreprenørene i samspillsfasen til å få kostnadene ned. For det må være mulig å finne løsninger i prosjektet som er kostnadsbesparende. Blant annet er det lagt til grunn en tribuneløsning i betong. En teleskoptribune, som også vil være langt mere hensiktsmessig i en slik flerbrukshall, vil blant annet kunne gi en god besparelse og gi mer plass til aktivitet.

Så Arbeiderpartiets mening er at hallen bør bygges nå. Alt til det beste for våre aktive innbyggere, nå og i tiden som kommer. Det er det eneste riktige og det eneste som er fremtidsrettet.


Melhus kan likevel få en ny idrettshall

Flertallsgruppa håper å få fylkespolitikerne med på laget slik at Parkeringshallen likevel kan bygges.