Hva med en dramatisk omlegging av sykehjemmene i Melhus?

Bør det bare bli ett sykehjem i Melhus kommune?

Tor Arne Granmo.  Foto: John Lerli

Meninger

Skrevet av Tor Arne Granmo, styremedlem i Gauldal demensforening

Dette er ikke et forslag, men en idé, noen tanker som det kanskje bør bli en bred og konstruktiv debatt om det med utgangspunkt om: Bør det bare bli ett sykehjem i Melhus kommune? Min bakgrunnen for det er flere ting, men spesiellt to hendelser på to forskjellige sykehjem, på Horg sykehjem og på Hølonda helsesenter.

Det viktigste med et opphold på et sykehjem er trygghet og trivsel. Jeg har tidligere ut fra egen erfaring fremhevet nettopp dette var noe som betydde mest for min demente kone og meg som nærmeste pårørende de siste tre årene av sitt liv da hun måtte bo på Horg sykehjem med sin Alzheimersykdom. Og fikk akkurat den gode tryggheten og trivselen der. Og det var det ikke bare jeg som mente, jeg hadde mye kontakt med andre pårørende i den tiden og hørte ikke noen negative signaler fra andre i den tilsvarende hverdagen der. Og gjennom mitt engasjemet i Nasjonalforeningen for folkehelsen møtte jeg mange fra andre steder i landet som understreket det samme som meg.

Men slik er det ikke for alle. Med tillatelse fra nærmeste pårørende, kan jeg fortelle om en dement person som på knappe tre år har blitt flyttet fem ganger mellom forskjellige rom og avdelinger på Horg sykehjem. Er det noe som er feil så er det nettopp det å flytte demente personer på denne måten. Ikke minst ut fra den demente og nærmeste pårørende sin opplevelse av utrygghet og stadig nye omgivelser. Nå vet jeg også at det ut fra tidigere forskning og erfaringer at også Nasjonalforenigen for folkehelsen er av den klare oppfatning at det er feil å gjøre det slik.


Den andre saken er reportasjen i TB om de to pårørendes bekymring for sykepleiermangelen på Hølonda, en bekymring jeg forstår.


Kjemper for sykehjemmet på Hølonda

Pårørende mener det blir et tap for bygda om sykehjemmet på Korsvegen forsvinner, og de mener kommunen burde gjøre mer for å rekruttere sykepleiere.

 

Det skal ikke være slik og det må være lov å kunne stille spørsmålet: Blir det gjort nok for å få den nødvendige sykepleiermanglene? Hvorfor er det ikke større søknadsmasse på sykepleierstillinger der? Kan det være at Melhus kommune ikke er så attraktiv arbeidsgiver? Er det får få faglige utfordringer på det som benevnes som et lite sykehjem?

Disse sakene har fått meg til å legge frem et forslag om følgende: Kan det være på tide å diskutere om Melhus kommune skal ha bare ett sykehjem? Kan det være på tide at den politiske ledelse kan sette seg ned sammen med ikke minst de nære pårørende til beboerne på Melhus sine tre sykehjem, de ansattes organisasjoner og representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen for å uttale seg på generellt grunnlag om slike spørsmål? Kanskje kan og bør det være andre også som bør være på en slik grundig gjennomgang i dette spørsmålet?

Vi må også være klar over at det vil bli en formidabel økning av antall demente her i Norge de neste tiårene, det samme også i Melhus og stadig større økning av de eldres levealder.

Dette og det som skjer eller ikke skjer på dette området i dag i Melhus er ikke nok. De demente og deres nærmeste pårørende skal ikke være en kasteball som jeg jeg beskriver overfor. De nærmeste pårørende som de på Hølonda skal ikke oppleve en hverdag hvor de er bekymret for hvor lenge deres pårørende skal leve i en slik hverdag og hvor lenge sykehjemmet skal bestå.

Jeg mener at den politiske ledelsen og de ansvarlige i administrasjonen bør tenke igjennom dette forslaget og ikke avvise det som unødvendig som de gjorde med den 20% gartnerstillingen på Horg sykehjem som adminstrasjonen og ordfører gjorde da det var en aktuell sak. Jeg mener dette bør diskuteres i dag, det er for sent i morgen. Dette ut fra den konkrete utviklingen av demensutviklingen og den voksende levealderen, også i Melhus.

Dette er nok kontroversielle meninger, tanker og forslag. Min overbevisning er at det er mere kontroveriellt å ikke gjøre noe med det. Og ikke minst eventuellt å avfeie det fra ansvarlig hold i Melhus kommune før problemet blir enda større med den utviklingen vi har i dag på dette området i helsesektoren.