Varaordføreren insinuerer at jeg har produsert «fake news». Dette er en helt uhørt!

Uttalelsene fra varaordføreren betrakter jeg både som hersketeknikk, og som et forsøk på å begrense ytringsfriheten til folkevalgte.

Kjell Arne Vinsnesbakk. 

Meninger

Skrevet av Kjell Arne Vinsnesbakk

Svar til varaordfører Bjørn Enge

I innlegg i Gauldalsposten 3. februar og Trønderbladet 5. februar i år henviste jeg til en uttalelse som kom i forbindelse med gjennomgangen av omstillingsprosessen i helse og omsorg. Varaordføreren burde lest dette innlegget mer nøye før han kommer med påstandene han gjør i Trønderbladet 9. februar og Gauldalsposten 10. februar.

Varaordfører Enge påstår at dette er tatt ut av sin sammenheng, og at jeg forvrenger uttalelsen til det ugjenkjennelige. Han påstår også at jeg har tillagt ansatte meninger eller holdninger de ikke har. Dette er så langt fra sannheten som man kan komme. Påstandene som varaordfører Enge kommer med her er rett og slett løgn. Hvem som helst kan gå inn på kommune-tv og se og høre dette. Det jeg ser at jeg har gjort feil, er at jeg i kommunestyremøtet ikke adresserte spørsmålet til kommunedirektøren, men til den som foretok gjennomgangen. Det beklager jeg. Hvis det er grunnen til at ordføreren brukte klubba er det greit, men hvis det var for å stoppe kritiske spørsmål, er det ikke greit.

Det jeg har lagt ut på sosiale medier er uttalelsen som ble fremlagt, og hvor uttalelsen kunne finnes. Jeg har, verken i aviser eller på sosiale medier brukt navn eller stilling, kun adressert det til «administrasjonen». Så dette, varaordfører, var ikke et spark under beltestedet, kun en ordrett gjengivelse av det som ble sagt, verken forvridd eller et forsøk på å tillegge ansatte meninger de ikke har. Tenk hvordan et slikt utsagn høres ut for dem som har sine kjære på sykehjemmet, eller for de ansatte som ut fra de ressursene de har fått tildelt, gjør det beste de kan for at beboerne skal ha det godt. Alt som foregår i en kommune, det være seg innlegg, orienteringer eller hva som helst, er ifølge kommuneloven offentlig. Derfor har jeg som folkevalgt og ombudsmann for våre innbyggere, både rett og plikt til å informere våre innbyggere om det som foregår i vår kommune. Jeg er, som varaordføreren, opptatt av å ta vare på de ansatte, men jeg er kanskje mer opptatt av å høre på dem som strever og sliter på «gulvet», og beboerne og deres pårørende, de som virkelig føler omorganiseringen på kroppen. Varaordføreren viser til de etiske retningslinjene for kommunen. Ut ifra redegjørelsen ovenfor, avviser jeg bestemt at jeg har brutt noen av disse. Enge insinuerer også at jeg har produsert «fake news» hvor usannheter gjøres til sannhet. Dette er en helt uhørt!

Uttalelsene fra varaordføreren betrakter jeg både som hersketeknikk, og som et forsøk på å begrense ytringsfriheten til folkevalgte. For å bruke samme terminologi som varaordføreren, anser jeg dette som «en sklitakling med strake ben, i knehøyde». I fotballverdenen ville dette ført til direkte rødt kort!

Innlegget fra varaordføreren var direkte ærekrenkende og forsøk på karakterdrap, et kraftig personangrep rettet direkte mot meg, både som person og som politiker. Jeg krever at varaordføreren offentlig og uten forbehold beklager dette.