Orakelet i Delfi

Offisiell eller uoffisiell maktbruk er like ille. Det er åpenbart at dette forekommer i Midtre Gauldal i større grad enn det er trivelig å tenke på for en lokalpatriot.

I kommunestyret i Midtre Gauldal fungerer varaordfører Bjørn Enge som Orakelet i Delfi, ifølge Harald Rognes.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Skrevet av Harald Rognes, fortsatt politisk interessert og Bygdelistetilhenger

De gamle hellenerne kunne gå til Oraklet i Delfi når de trengte råd/veiledning i vanskelige spørsmål. I Midtre Gauldal har varaordfører Bjørn Enge (H) en tilsvarende funksjon, bare at han også tukter for at det politiske miljø skal forstå innbyggernes beste (les: sentralisering- «la blårussens vilje skje»). Jeg tenker her på hans innlegg med adresse til Ap i Midtre Gauldal før vedtak av Pleie og omsorgsplan i kommunestyret i møte 18. juni 2020 med tanke på å være med å ta ansvar for økonomi, noen forblommede uttalelser om å styrke det faglige miljø mm og ikke henfalle til populisme. Han lyktes godt, Ap sto med lua i hånda og sviktet trofaste velgere i hele kommunen i forhold til bo- og dagsentrene. Det verste er at dette slett ikke gir økonomisk gevinst, men heller et økt press på et høyere nivå i omsorgskjeden og plasser vi ikke har på Støren- uten nye investeringer.

Det koster å drive en god eldreomsorg på samme måte som at det må koste å satse på barn og unge. Det er tydelig for alle at det er store utfordringer i grunnskolen i Midtre Gauldal, her må alle gode krefter og kompetanse snarest settes inn for å komme opp fra nivå 1 og 2 som jo egentlig er strykkarakter! Målet må være nivå 3 for 75 % av elevene innen utgangen av skoleåret 2021/2022. HOK-utvalget har tatt en lite første skritt ved å øke tilstedetiden på skolen, men dette er neppe tilstrekkelig alene, tempoet må opp og tiltak iverksettes for å få mer effekt av undervisningen. Mange elever forsvinner ut av skolen før tiltak får virkning, og dette er en alvorlig ulempe for de det gjelder. Det gikk kanskje an å ta kontakt med skoler som lykkes godt og lære av dem? Her skal jeg være forsiktig, jeg er ingen pedagog.

På bakgrunn av varaordfører Bjørn Enges innlegg i Trønderbladet 9 februar «Ansatte skal slippe å bli tildelt spark under beltestedet», så vil jeg våge meg utpå med en kommentar til kommunens personalpolitikk slik den er kjent ut fra pressen. Enge minner om at Midtre Gauldal har etiske retningslinjer som fremhever at man har plikt til å møte hverandre med respekt, høflighet og omtanke. Dette må gjelde om man er «høyt på strå» i organisasjonen eller «på gulvet». Særlig aktsom må ledelsen være i forhold til å undertrykke både meninger og rettigheter «under bordet». Det er ikke til å stikke under stol at kommunen som arbeidsgiver har «gått skoene av seg» ved flere anledninger- sist ved denne tvisten om rett til fast stilling for disse som hadde gått i fast turnus som tilkallingshjelp uten at deres faste tilsetting reflekterte forholdet. Her var regelverket klart, men assisterende rådmann Bodil B. Alsvik som styrer personal som jeg forstår, hadde en uprofesjonell forklaring på at prosessen hadde dratt ut i forhold til endrings/omstillingsprosess i organisasjonen. Dette tydet på at hun manglet kompetanse i forhold til arbeidslivets bestemmelser. Gratulerer til damene som fikk sin rett! Heldigvis kom det da en beklagelse fra Alsvik. Det skulle bare mangle!

Bygdelistas repr. Kjell A. Vinsnesbakk får et skikkelig spark på leggen av varaordfører. Bjørn Enge i Trønderbladet 9 februar. Vinsnesbakk reagerte på en uttalelse av enhetsleder K. Grindstuen i forhold til plassmangel fordi så få falt fra på sykehjemmet. Dette kunne godt være en meget uheldig uttalelse som kunne vært løst der og da ved at ordfører hadde bedt enhetsleder omformulere fra talerstolen slik at det hun egentlig mente ble riktig oppfattet og ferdig med det! Opptak av kommunestyremøtene medfører ingen tvil om hvordan ordene falt. I stedet brukte han klubba x 2 for at Vinsnesbakk skulle tie. Et eksempel på maktbruk som ikke biter på verken Vinsnesbakk eller undertegnede.

Offisiell eller uoffisiell maktbruk er like ille. Det er åpenbart at dette forekommer i Midtre Gauldal i større grad enn det er trivelig å tenke på for en lokalpatriot. Jeg vil være med og stå opp mot dette uvesenet. Bygdelista er nok på banen også ved kommunevalget i 2023.