Næringskommunen Melhus?

Det er viktig å få en ny giv i næringsarbeidet, skriver Melhus Arbeiderparti.

Opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) (t.h.) mener den politiske ledelsen framstår som for tilbakeoverlent.T.v. Einar Gimse-Syrstad (Ap).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Innlegg skrevet av gruppeleder Per Olav Skurdal Hopsø, Arbeiderpartiet

Det har de siste ukene pågått et kappløp blant flere norske kommuner etter at Panasonic, Hydro og Equinor satte i gang en konkurranse om etablering av batterifabrikk i Norge. En svært spennende og attraktiv etablering for absolutt alle kommuner. Hvem vil jo ikke ønske velkommen til 2000 nye arbeidsplasser? 


Fikk inn 100 tomteforslag - stiller spørsmål ved ambisjonen om næringsutvikling i Melhus

Melhus kommune stiller seg positiv til samtaler om batterifabrikk, men kan ikke legge frem en tomt som forespurt i invitasjonen.


Om ambisjoner

I Trønderbladet lørdag 30. januar er Hans Petter Øien Kvam ute og etterspør hvilke ambisjoner Melhus kommune egentlig har for næringsutvikling. Et helt betimelig spørsmål. Et spørsmål som vi i Arbeiderpartiet også har løftet i formannskap og kommunestyre flere ganger. 


Mener det er urealistisk med batterifabrikk her

Mens Arbeiderpartiet mener det er urealistisk at Melhus kan finne areal til en batterifabrikk, mener flertallsgruppa at Melhus skal være med i kampen.

 

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å få en ny giv inn i næringsarbeidet i Melhus. Vi kan ikke sitte stille å vente på at aktører bare skal komme å banke på døra til Melhus. Næringsarbeid er et langsiktig strategisk arbeid og i Melhus mener vi dette har vært neprioritert lenge. Her er eksemplene mange og det at det snakkes om «Lille Melhus» som et begrep om Sandmoen er ganske beskrivende. Vi må ha en næringsplan som tar like mye ansvar for de bedriftene som er i Melhus i dag som de vi ønsker skal komme til Melhus i fremtiden. 


Mener disse seks stedene kan huse batterifabrikk og 2000 arbeidsplasser

Melhus har kastet seg inn i kampen om batterifabrikken som kan gi flere tusen arbeidsplasser.


Næringsplan

Derfor foreslo vi i kommunestyret at vi måtte sette i gang arbeidet med en næringsplan for Melhus og dette fikk vi flertall for, men dessverre har ingenting skjedd etter det. Og det at det ikke har skjedd noe her var også litt av bakgrunnen for at jeg i formannskapet den 12. januar løftet spørsmålet om batterifabrikk for å høre hva ordføreren og rådmannen tenkte om en slik etablering og hva de eventuelt hadde gjort. Svaret i det møtet var jo ikke sjokkerende. Ingenting var gjort. Derfor var det bra vi i formannskapet var samstemte om at vi måtte sette i gang et arbeid frem til nytt formannskapsmøte den 26. januar. 


Melhus hadde plass til en batterifabrikk, men Ap var med på å sette ned foten

Det er flott at Skurdal Hopsø (Ap) spør om kommunen er på hugget, men jeg minner om at Ap ble med og sikret flertall for å stoppe områdeplanen på Fremo.

 

Disse to ukene har vært ganske beskrivende for næringsarbeidet i Melhus. Sammenlignet med en del andre kommuner i Trøndelag fremstår innsatsen for batterifabrikk til politisk ledelse og administrasjon som ganske tilbakelent. Der andre kommuner snudde seg rundt raskt og utarbeidet tydelige tomteprospekter ved hjelp av regionråd, næringsforeninger, rådgivere osv fikk vi i formannskapet i Melhus lagt frem noen få forslag som alle som leser den saken skjønner ikke er reelle alternativ. Ikke med de kravene og tidsperspektivet som aktørene har stilt. 


Har du opplysninger / bilder / video?
TLF 72 87 83 70 | E-post: tronderbladet@tronderbladet.no
 

82 kommuner har sendt inn over 100 konkrete tomtealternativer.  I Melhus har vi ett flertall i Sp,H og Melhuslista som «er positive og ønsker dialog med tiltakshaver rundt mulig plassering av batterifabrikk i Melhus». Ikke til forkleinelse, men vi snakker om 3 multinasjonale selskaper som har satt i gang en konkurranse for å få en oversikt over konkrete tomtelokasjoner i hele Norge. Skal vi være seriøse og faktisk ha ambisjon om en slik etablering så må vi legge konkrete alternativer på bordet som er godt gjennomtenkt og oppfyller de kravene som stilles. At Sp, Høyre og Melhuslista da vedtar at vi skal være positive til etablering fremstår bare som et spill for galleriet. Det er også bakgrunnen for at vi stemte i mot forslaget. 


Melhus er positiv til batterifabrikk og leter etter egnet areal

En batterifabrikk kan gi 2000 arbeidsplasser, og Melhus signaliserer interesse for å få fabrikken til kommunen.

 

Skal Melhus i fremtiden være en næringskommune og være med i kampen om andre etableringer må vi først gjøre hjemmeleksa vår. Vi må ha en klar strategisk plan for om vi skal være en proaktive kommune. Hvordan skal det jobbes (er det kommunen selv eller en annen aktør)? Hvilke næringer ønsker vi å være attraktive for?  Og hvor ønsker vi at de skal etablere seg i kommunen? Runden vi nå har hatt rundt en mulig batterifabrikk viser godt at vi ikke har svar på noen av disse spørsmålene. 


Vi i Arbeiderpartiet håper derfor vi snarest kan komme i gang med arbeidet med en næringsplan så dette er siste gangen Melhus ikke kan gi et seriøst og realistisk svar til aktører som ser etter etableringer og som kan gi oss 2000 nye arbeidsplasser.


Trøndersk klima ideelt for datalagring

Leserinnlegg om datalagringssenter