Trodde aldri det skulle skje

Så kan en spørre hvorfor vi i Norge bygger så mange boliger på områder med kvikkleire i grunnen.

Meninger

Kommentar: Skredtragedien i Gjerdrum er en påminnelse om hvilke krefter det er i et underlag som består av kvikkleire. Og slik grunn finnes det en del av i Trøndelag, blant annet på Kvål hvor boligbygging er blitt satt på vent, nettopp på fordi grunnforholdene er slik de er, med kvikkleire.