Hva med eldreomsorgen i Midtre Gauldal?

Når jeg sjøl begynner å nærme meg pensjonsalder, tenker jeg mer og mer: Hva skjer når JEG trenger mer hjelp til det daglige behov?

Etter det jeg kjenner til, skal de ansatte ved Soknedal bo- og omsorgssenter overflyttes til helsesenteret på Støren. Beboerne ved omsorgssenteret skal da greie seg sjøl med både måltid og stell. Hva da med de som IKKE greier seg sjøl? spør Ingrid Anita Eggen i innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Ingrid Anita Eggen

Finnes det et godt nok hjelpeapparat der jeg bor? Kan jeg lite på at jeg får en plass å bo dersom jeg ikke greier meg sjøl i heimen min?

I Midtre Gauldal ser det ikke ut for at det er en selvfølge. Med de planene som foreligger, mener politikerne at institusjoner skal legges ned og at ansatte skal forflyttes til større enheter.


Skaper uro og utrygghet blant ansatte og beboere

Nå ønsker dere også å innskrenke ytringsfriheten.

 

Etter det jeg kjenner til, skal de ansatte ved Soknedal bo- og omsorgssenter overflyttes til helsesenteret på Støren. Beboerne ved omsorgssenteret skal da greie seg sjøl med både måltid og stell. Hva da med de som IKKE greier seg sjøl? Hva med de som da blir mer utrygge og føler at de blir overlatt til seg sjøl? Skal hjemmesykepleiere få mer ansvar for dem? Hvor mange mil må de kjøre dersom alarmen går når mamma trenger hjelp? Er det plass på helsesenteret dersom hun trenger det?

Nå er det på høg tid at vi som pårørende engasjerer oss i dette. Vi kan ikke godta det som skjer.


Er Midtre Gauldal kommune blitt en diktaturstat?

Jeg er fristet til å stille dette spørsmålet etter å ha lest mange innlegg under spalten meninger i Trønderbladet i tillegg til å ha snakket med flere medlemmer av kommunestyret i Midtre Gauldal.

 

Jeg ønsker at politikerne kan svare på spørsmåla som jeg har stilt- og ikke minst- gjøre noe med det.