Dårligere og dyrere SFO? Nei takk!

Siden dagens posisjon har valgt å redusere satsene på eiendomsskatten så skapes det dessverre et stadig mindre handlingsrom.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Jørn Ove Moen, Utvalg for helse, oppvekst og kultur, kommunestyrerepresentant for Melhus Arbeiderparti

Vi kan i tirsdagens utgave av Trønderbladet lese posisjonens syn på saken om sin usosiale endring av pris- og tilbudsstruktur for skolefritidsordningen i Melhus. Gjennomgangstonen og budskapet er tydelig: SFO-tilbudet har vært for fleksibelt, for bra og for billig, og posisjonen har andre ting å bruke pengene på.

Det er et faktum at vi i dag har et bra SFO-tilbud for de som trenger det i Melhus. Og sammenlignet med Trondheim, og andre kommuner som grenser til Trondheim, kan det nok beskrives som bedre. Men i motsetning til posisjonen så mener vi i Arbeiderpartiet at det er slik det skal være. Melhus er en kommune med store avstander og et godt SFO-tilbud er essensielt for at vi skal kunne ha utvikling, og kunne bo, i alle deler av kommunen. For det er slik at mange foreldre har lang reisevei til jobben sin, og er helt avhengige av det tilbudet som gis. Og det er klart at om man vurderer å flytte ut av Trondheim så kan tilbud og pris på blant annet SFO spille en stor rolle om man velger Skaun, Malvik eller Melhus som bostedskommune.

Så påpekes det at om man har en trang økonomi så kan man søke om moderasjon eller fritak fra brukerbetalingen. Fritak fra betaling er det ingen fastlagt ordning for. Det måtte i så fall være å gå til NAV (sosialen) eller barnevernet for å be de ta regningen. Det sitter nok langt inne for de aller fleste, og vil føles utrolig stigmatiserende. Så finnes en nasjonal moderasjonsordning som legger til grunn at man ikke skal benytte over 6% av sin inntekt til SFO. Ordningen ser kun på inntekt og ikke samtidig på utgiftsnivået til familien forøvrig. For en husholdning med 400.000 i inntekt betyr dette at man fortsatt må betale all økning opp til 24.000 ut av egen lomme. Så må du gå fra dagens halvplass til helplass så er det fortsatt en økning på ca 7.500 kroner pr år! Og er det slik at vi vil over i et samfunn hvor det å søke om moderasjon blir løsningen? Nei!, sier vi i Arbeiderpartiet.

Så hva er det posisjonen i stedet har ønsket å bruke pengene på? Jo, i fjor gikk Senterpartiet, Høyre og Melhuslista blant annet inn for å beholde de høye godtgjørelsene til de folkevalgte, noe som gjør at vi har de høyest betalte formannskapsmedlemmer i landet. Og dette fortsetter fremover. Hadde de i fjor fulgt Arbeiderpartiets og opposisjonens forslag om å kutte i godtgjørelsene hadde vi hatt nesten en million ekstra å rutte med, hvert år! Det kunne det blitt mye godt SFO-tilbud ut av.

Det er bra at vi har en kommune som har kontroll på økonomien, evner å sørge for tilstrekkelige inntekter og holder utgiftssiden på et fornuftig nivå. Og det er blant annet på grunn av at vi har sørget for tilstrekkelige inntekter som har gjort oss i stand til å kunnet gjøre de store investeringene i kommunen. For det er faktisk slik at det er på grunn av at vi har hatt vilje til å betale eiendomsskatt som har skapt det handlingsrommet vi har hatt i kommunen vår. Det lille overskuddet vi har hatt de siste årene er gledelig og har bidratt til at vi har kunnet bevilge midler til mange gode mindre formål, men overskuddet har aldri vært slik at det kan finansiere de store og viktige investeringene. Og på grunn av at dagens posisjon har valgt å redusere satsene på eiendomsskatten så skapes det dessverre et stadig mindre handlingsrom. Det kan bli lenge til neste skoleutbygging slik det styres nå.

Så får vi bare holde ut til neste høst og ny regjering, for med Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett ville kommunen fått 7,42 millioner mer enn med dagens regjering. Det kunne for eksempel betydd 6 flere sykehjemsplasser eller 10 flere lærere, eller 12 flere helsefagarbeidere. Eller kanskje et fortsatt godt SFO-tilbud.


Debatten om SFO i Melhus:

- Ikke småbarnsforeldre de som bestemmer slik

SFO blir dyrere i Melhus neste år. Mange lesere reagerer.