Vil vi ha buss, eller…?

«En STOR stein», snuplassen på Brekkåsen…

- Jeg tillater å komme med forslag, selv om jeg ikke vet ALT om «folket» på Brekkåsen, Gimse og snuplassen, skriver innleggsskribenten.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Ole Lande

Trønderbladet skriver om, refererer fra et «sjokkerende» møte, info om snuplassen, fredag 13.d.m. Forslaget om snuplass ved skolen må vel være et bomskudd …


Reagerer sterkt på at det kan komme snuplass for busser ved skolen

Rektor, FAU-leder og varaordfører er forundret over at Trøndelag fylkeskommune vil legge en hyppig brukt snuplass like ved Brekkåsen skole.

 

Jeg har en opplevelse fra en kjent situasjon. Eieren av et lite gravmaskinfirma hadde oppdrag med å legge kabel i ei grøft, fra a til b.  Etter noen timer kommer arbeiderne inn på kontoret og sier: Vi har problem, det går ikke…! En STOR stein ligger midt i traseen! Jeg får være med ut og se hva som kan gjøres? Som sagt så gjort. Han står og ser «problemet», tenker og sier: «Dere kan da legge grøfta ved siden av steinen». Problemet var løst. Arbeiderne så BARE steinen!

Ole Lande  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Hva er det de ser som strever med snuplass på Brekkåsen? Hvor mange «steiner»…

Jeg tillater å komme med forslag, selv om jeg ikke vet ALT om «folket» på Brekkåsen, Gimse og snuplassen.


Starter planlegging av snuplass for 15 meter lange busser

Trøndelag fylkeskommune går nå i gang med planlegging av nye Brekkåsen snuplass, og snuplassen kan bli på et annet sted enn dagens snuplass er.


Hollumsvegen er skiltet som forkjørsvei, - hvorfor, og må den være det fortsatt? Trolig ikke!

Fra Hollumsvegen går det an å svinge til høyre og nedover en vei som heter Bjønnvegen. Videre etter et lite stykke, svinge til venstre inn på Klemmets vei og Klemmets veg fortsetter fram mot Hollumsvegen og der kan bussene svinge til venstre og kjøre nedover til Melhus og videre. Hollumsvegen er nå om-skiltet, og da vil det gjøre inn kjøringa vesentlig lettere når trafikken skal inn på den fra Klemmets veg, ikke bare for bussene, men også for «oss» andre.


Vanskelig snuoperasjon på Brekkåsen

Nå spørs det om bussene får plass til å snu.


Jeg synes å høre et kor av motsigelser, men hvor stor er «steinen» for å få til snuplass fort og svært rimelig? Gjennomgangstrafikk, i Klemmests veg, kan skiltes med forbud, og i tillegg er det større plasser som har stengte gjennomkjøringer, men som har ordnet med «bussbombrikke». Nevnte veier på Gimse, er meg bekjent, ikke stengt for «store» biler.


Når det gjelder barna, er det fortau hele traseen, og så vidt jeg vet er ikke bussene de som er de verste trafikanter i tettbebygde strøk. Det er barn, fortau, biler og busser alle steder i Norge. Vil vi ha buss, eller…?

Hva er poenget med disse tanker? Snuplassen er ferdig for lenge siden. Utgifter for oppgradering av krysset Bjønnvegen/ Klemmetsvegen er en beskjeden kostnad. Fordelen med denne løsningen er to ekstra busstopper som er naturlig i denne traseen, en i krysset Bjønnveien /Klemmetsvei, og en ved skoleområdet. Behovet for ekstra parkeringsplasser vil kanskje bli minimale. Kanskje flere vil finne busstilbudet tjenlig? Det er heller ikke nødvendig å bruke dyrka mark, til glede for bønder og «de grønne» og noen til.

Storsteinen er ikke borte, men traseen er «lagt utenom». For å få det til, må det vilje til.

Henrik Ibsen har sagt: «Det er viljen som det gjelder, viljen frigjør eller feller».

Kan det være aktuell påstand på Brekkåsen, angående «snuplass-steinen»?