Her legger Prestteigen boliglag fram sin høringsuttalelse til reguleringsplanen for E6.

Prestteigen boliglag om E6-planene: - Uforenlig med et levende sentrum

Det må arbeides med løsninger som reduserer trafikkstøyen, mener Prestteigen boliglag.

I utgangspunkt er Prestteigen presset fra alle kanter, omringet av E6, Fylkesvei 30, Folstadveien og Støren betong. Pr. i dag er støy- og støvplagene betydelige, står det i høringsuttalelsen fra Prestteigen boliglag.  Foto: Kvass

Meninger

Av Prestteigen boliglag, ved styret, Ola Haukdal,  Hans Bonesrønning og Kari Haukdal