E6-planen for Prestteigen - Gyllan bekymrer ansatte ved Støren barneskole

- Den foreslåtte løsningen ivaretar ikke de lovkrav som beskrives i forskrift om miljørettet helsevern, først og fremst av helsemessige årsaker (helse, miljø, sikkerhet).

De ansatte ved Støren barneskole reagerer på E6-planene. Her ser vi Støren barneskole.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Faktorer som støy, luft, tap av utsikt og temperatur er noen av punktene vi stiller oss spørrende til. Barneskolen ligger nede i ei dump som fungerer som et kuldehull om vinteren, noe som kan bli forsterket av høye gjerder rundt skolen.