Mer igjen for samferdselskronene

Samferdselssatsingen er uten sidestykke. Samtidig har kostnadene eksplodert, og det er ikke alltid de beste løsningene som blir valgt.

Vi bygger nå ut de største samferdselsprosjektene i nyere norsk historie. Det stiller store krav til hvordan vi forvalter fellesskapets midler. Ikke alt som ligger i dagens svært ambisiøse transportplan vil være mulig å gjennomføre som ønsket. Mange vil bli skuffet, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide i dette debattinnlegget.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Meninger

Av samferdselsminister Knut Arild Hareide