Kommentar

Hvor bredt skal vi bygge?

Svebrua på Hovin, og krysset på Klett, er blant de mange bevis på at ingeniørene – og sjefene deres – ikke har skuet så langt framover i tid.

Svebrua på Hovin ble bygd i 2015 og skal rives.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Svebrua på Hovin, flott og fin, og skal rives etter at den ble bygd for fem år siden. Den passer ikke inn, etter at det ble bestemt at veien skal ha 110-grense.