- Vi er bekymret

FAU ber om at skoleelevene ved Støren barneskole får fortsette å ha et trygt skolemiljø. Det får de ikke dersom planen for nye E6 mellom Prestteigen og Gyllan vedtas, mener FAU. De kan ikke se noen annen løsning enn at skolen flyttes.

- Vi er bekymret for både det psykososiale miljøet, undervisningsmiljøet og begrensede muligheter for fysiske aktivitet, skriver FAU ved Støren barneskole i sin merknad til E6-planen. Bildet er tatt første skoledag i høst.   Foto: Simen Meisdal

Meninger

Av FAU ved Støren barneskole. Merknader til detaljregulering for E6 Prestteigen - Gyllan.