- 50 er ikke nok!

19. mai i år gikk Melhus kommunestyre ut og støttet oppropet «Evakuer barna fra Moria».

Moria har vært utsatt for flere branner.  Foto: AP Photo/Panagiotis Balaskas

Meninger

Vi sa fra at Melhus kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flyktninger, også når det gjelder enslige mindreårige.