Vi trenger en ny regjering med ambisjoner for distriktene

Det er en alarmerende utvikling som SSB legger i sin prognose for store deler av Trøndelag.

Norge trenger et skifte, mener Tomas Iver Hallem. 

Meninger

Av Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører (Sp)