Synspunkter på «nye Støren sentrum» og 4-felts motorvei gjennom «sentrum»

Et fremtidig Støren sentrum må ligge langt unna motorveien og ditto kryssløsninger og orientere seg i aksen Engan - Prestteigen.

Jeg håper at denne billedmontasjen/plantegning – ja, tildels skremmende bildet av «nye Støren sentrum» - kan være med på å lokke frem de gode og konstruktive tanker om at når man nå skal planlegge et fremtidige og attraktivt Støren sentrum, så må man vekk fra en  «4-felts-110km/t-motorvei E6» og trafikkmaskinen E6/FV30, skriver Kåre Jon Langberg. 

Meninger

Av Kåre Jon Langberg