Det er sjelden rasismen mot samene kommer så åpent til uttrykk

Sami rights matter!

Det er sjelden rasismen mot samene kommer så åpent til uttrykk som i kommentarene til vindkraftutbygginga, fastslår Helga Gilberg.

Grunnloven vår krever at samisk språk, kultur og arbeidsliv sikres. Likevel tillater myndighetene at det bygges og planlegges vindkraftverk i reinbeiteområder fra Trøndelag til Finnmark, skriver Helga Gilberg i innlegget. Illustrasjonsfoto fra Florø: Tore Meek, NTB scanpix 

Meninger

Av Helga Gilberg