Kommuneøkonmien i Midtre Gauldal:

Alle enhetene i kommunen må forberede seg på tøffe tak

Problemer som ikke løses, dukker opp igjen.

Det er viktig å påpeke at omstillingen gjelder hele organisasjonen og ikke bare «de på gulvet» som noen later til å tro, skriver Bjørn Enge i innlegget. Arkivfoto: Petter Fløttum. 

Meninger

Av Bjørn Enge, varaordfører Midtre Gauldal kommune