Lena park - et bra og viktig prosjekt for både brukere og ansatte

Lena Park vil bli en helt annen verden, sammenlignet med de bofellesskapene vi har i dag.

Bofellesskapene kommer fortsatt til å bestå av de samme brukerne, med de samme ansatte, i hver sin etasje eller del av bygget. De har egne fellesareal, egne innganger og egne prosjekter. Men i stedet for at de ligger i ulike deler av sentrum, vil de nå ligge i et helt nytt, felles bygg, skriver Maren Grøthe i innlegget.   Foto: Illustrasjon fra arkitekten

Meninger

Skrevet av Maren Grøthe, utvalgsleder for helse, oppvekst og kultur