Minnet fagforeningssekretæren som ble drept av en streikebryter

Buvika har lange 1. mai-tradisjoner, og i år ble den litt annerledes.

Skaun Arbeiderparti plantet ei rose på grava til Marius Folstad. F.v. Ove Sem, Siri Grøttjord, Ørjan Strømmen med Leonard og Lars Arne Pedersen.   Foto: Eivind Stende

Meninger

Skrevet av Eivind Stende

Det ble en litt annerledes markering av 1. mai for Skaun Arbeiderparti i 2020.

Flaggheising

Vi startet som tidligere år med flaggheising på Tangen i Buvika. Stødige flaggheisere var Lars Arne Pedersen og Ove Sem, mens Kari Engen sørget for fanfare.

Deretter var det en markering på grava til Marius Folstad, der Skaun Arbeiderparti planta ei rose. Marius Folstadsom var sekretær i fagforeningen, ble skutt og drept av natten til 21. september 1913. Utgangspunktet eller bakgrunnen var streiken i Buvika, en arbeidskonflikt ved Pienes Mølle i Buvika.

Ove Sem og Lars Arne Pedersen heiser flagget, mens Kari Engen blåser fanfare.   Foto: Eivind Stende

 

Konflikten

Konflikten varte fra 26. mars 1913 til 27. februar 1914 og grunnlaget for konflikten var at arbeiderne ved møllen gikk ut i streik etter at arbeidsgiver nektet å imøtekomme et krav om tariffavtale og lønnsøkning. Konflikten ble løst med forhandlinger, men da arbeidet skulle gjenopptas nektet arbeidsgiver å ta inn igjen alle som hadde streiket, og han ville beholde noen av streikebryterne. Det oppstod da en ny konflikt knyttet til streikebryternes situasjon.

Etter drapet ble det organisert en boikott av mel fra mølla.

Arbeidsgiverforeningen truet i starten av 1914 med lockout, og LO-formann Ole Lian og arbeidsgiverforeningen forhandlet frem et kompromiss med arbeiderne. Kompromisset medførte at de streikende fikk begynne å arbeide igjen, samtidig som noen av streikebryterne fikk fortsette.

En bauta til Marius Folstads minne ble reist i 1933.

Musikkteaterstykket Skottet i Buvika, som handler om streiken, hadde urpremiere 1. mai 2008 og ble gjentatt i 2013.


Anbefaler plankryss til 100 mill. på Klett - men kostnaden kan utsette prosjektet i 15 år

En utredning gjort av Statens vegvesen anbefaler videre bygging på E39 fra Klett til Stormyra.- Vi bør sette opp statuer av Tranmæl over hele landet

Forfatteren Mimir Kristjansson har skrevet bok om melhusbyggens rolle i arbeiderbevegelsen.Skottet i Buvika får 100.000 kroner

- Etterlengtede og nødvendige beløp for at vi skal klare å sette opp musikkspillet.Skottet i Buvika nærmer seg

Få dager igjen til premieren