Riktig nivå for eiendomsskatt?

De takstene som ble satt for to måneder siden, harmonerer antakelig ikke med dagens reelle omsetningsverdi. Dette er sannsynligvis i strid med eiendomsskatteloven.

Vi er nå er inne i en lavkonjunktur som sannsynligvis vil vare i flere år framover. Det betyr at de takstene som ble satt for to måneder siden, antakelig ikke harmonerer med dagens reelle omsetningsverdi, mener Merethe Moum. Bildet er tatt på Melhus 5. mars, like før koronakrisen begynte å virke på norsk økonomi.   Foto: Marek Kuusk

Meninger

Av Merethe Moum, Melhuslista