Påstandene fra Gunnar Hermo kjenner vi oss ikke igjen i

Singsås bo- og dagsenter

Kommunens ledelse og alle ansatte gjør sitt ytterste for at beboerne ved alle helse- og omsorgstilbud skal kunne føle seg trygge. Dette gjelder i høyeste grad også ved Singsås bo- og dagsenter, skriver ordfører Sivert Moen og varaordfører Bjørn Enge i dette innlegget.

Midtre Gauldal kommune må nok be om noe forståelse for at vi står i en spesiell og krevende situasjon, sier ordfører Sivert Moen og varaordfører Bjørn Enge i dette innlegget.  Foto: Marthe Eid

Meninger

Av ordfører Sivert Moen og varaordfører Bjørn Enge

Saken er i den senere tid omtalt i lokale media en rekke ganger. Først i forbindelse med at Kjell Arne Vinsnesbakk (Bygdelista for Midtre Gauldal) sendte et skriftlig spørsmål til ordføreren, deretter i forbindelse med et leserinnlegg fra Gunnar Hermo som er leder i råd for eldre i Midtre Gauldal Kommune.  Innlegget stod på trykk i Trønderbladet 3. april.


Singsås bo- og dagsenter

Lenge å vente på svar fra kommunalsjefen

Ingen som vil at de eldre skal få det de har krav på, blir hørt.

 

Hermo hevder at flere aktører har sendt spørsmål til kommunalsjefen uten å få svar og han bruker uttrykk som alvorlig overtramp, arrogant holdning og at råd for eldre blir ignorert. Påstandene fra Gunnar Hermo kjenner vi oss ikke igjen i og får stå for hans egen regning.


Svarer på spørsmål om heldøgns bemanning ved bo- og dagsenter

- Situasjonen på bo- og dagsenteret beskrives som tilnærmet normal for beboere utover fraværet av besøk, sier Sivert Moen (Sp) i sitt svar.

 

Saken vedrørende Singsås bo- og dagsenter har vært tema også tidligere i kommunestyret, senest i budsjettmøtet i desember 2019. Kommunestyret fattet da vedtak om at det ikke skal gjeninnføres nattevakt ved bo- og dagsenteret. Etter budsjettmøtet har det vært dialog mellom pårørendegruppa på Singsås og kommunen.


Singsås bo- og dagsenter

Det er helt forståelig at beboerne blir redde

I disse tider er det fokus på koronaviruset i både radio og TV hele dagen, og beboere som ikke har noen å kontakte om natta, føler seg veldig utrygge.

 

Spørsmålet fra Kjell Arne Vinsnesbakk ble besvart skriftlig på kommunestyremøtet 26. mars, protokollen fra møtet med svaret vedlagt står å lese på kommunens hjemmesider. Det er viktig å få frem at kommunens ledelse og alle ansatte gjør sitt ytterste for at beboerne ved alle helse- og omsorgstilbud skal kunne føle seg trygge, også i den helt spesielle situasjonen vi befinner oss i. Dette gjelder i høyeste grad også ved Singsås bo- og dagsenter.

Midtre Gauldal kommune må nok be om noe forståelse for at vi står i en spesiell og krevende situasjon. Foruten å håndtere koronasituasjonen skal vi også jobbe med ny pleie- og omsorgsplan, og det vil derfor bli rikelig anledning til å gå nøye inn i alle forhold i denne sektoren.