Singsås bo- og dagsenter

Det er helt forståelig at beboerne blir redde

I disse tider er det fokus på koronaviruset i både radio og TV hele dagen, og beboere som ikke har noen å kontakte om natta, føler seg veldig utrygge.

Jeg ber derfor om at ordføreren legger alle prinsipper vedrørende denne saken til side, og gjeninnfører heldøgns bemanning på Singsås bo- og dagsenter, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Marthe Eid

Meninger

Av Kjell Arne Vinsnesbakk