Steinmasser gir problemer

Nye Veier skal ha honnør for sin raske reaksjon på Kvål, men det blir brannslukking i stedet for forebygging.
Meninger

I forrige uke skrev Trønderbladet at foreldre på Kvål vurderte skolenekt inntil ungene fikk tryggere skolevei. De sju barna dette gjelder har skoleskyss fra Lebergsvegen, men må gå langs sterkt trafikkerte stikkveier ned til bussholdeplassen.