Er klima viktigere enn lokal selvråderett?

Vindmøllemotstanderne er i flertall i de områdene som faktisk har vindmøller eller er aktuelle for en utbygging.

Dette er noen av vindmøllene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. 

Meninger

I løpet av det siste året har vindmøller gått fra å være framtidas foretrukne energitype til å bli forhatt og uønsket. Protestene har vært store, spesielt på Frøya. Men også ellers i Trøndelag har kommune etter kommune sagt nei til vindmøller, deriblant Melhus og Midtre Gauldal. Dessuten droppet TrønderEnergi planene om vindmøller på Brungfjellet, på grunn av den store motstanden lokalt.