Å kutte «ulønnsomme ruter» er å tenke kortsiktig

Hva er det som egentlig skal til for å få folk til å velge kollektivt? Det overraskende svaret er kanskje, ikke så veldig mye.

En buss med få mennesker virker lett å kutte, men man risikerer å miste hundrevis av reiser på hver tapt kunde, skriver Arve Sletten i innlegget. 

Meninger

Av Rødts miljø- og byutviklingsgruppe, Trondheim