Gjør AtB noe som helst for å bedre busstilbudet?

Jeg synes ikke AtB så langt har anerkjent at det er en forverring av busstilbudet i Melhus, Malvik og Stjørdal. De har i alle fall ikke evnet å komme med noen løsning.

Det er kun i rushtida det er mulig å ta direktebuss til Trondheim sentrum, slik det var da rute 38 gikk. 

Meninger

Onsdag skal det være et folkemøte på Gimse om busstilbudet. Det har vært mye uro etter at AtB 3. august la om busstilbudet i trondheimsregionen.