Nyttig snoking

Det er lett å avfeie skattesøkene som nysgjerrighet og snoking. Men det har en viktig funksjon.
Meninger

Tirsdag kom skattelistene for 2018. Det var i mange år den store dagen for alle som var nysgjerrige på naboens formue, sjefens inntekt eller om kjæresten virkelig hadde så god råd som han skrøt av. Dette var dagen da vi kunne sjekke inntekten og formuen til alle vi ville, og uten at de ante noe som helst om det.


Fortsatt er det både enkelt og gratis å søke i skattelistene. Men i 2014 kom det en innstramming, vi måtte da logge oss inn i Altinn for å søke, og alle søkene ble loggført. Dermed kan vi nå se hvem som har gjennomført skattesøk på oss. De «nysgjerrige» kan ikke lenger søke i skjul. Det har ført til at langt færre søker i skattelistene. Fra 2013 til 2014 falt antall skattesøk med hele 86,9 prosent. Men fortsatt er det en halv million nordmenn som søker etter kjentfolk i skattelistene.


Det er lett å avfeie skattesøkene som nysgjerrighet og snoking. Men det har en viktig funksjon. Inntekt, formue og skatt er ingen privatsak. Det forteller oss hvordan Norge utvikler seg og hvordan samfunnet vårt er. Har vi store økonomiske forskjeller? Hvem er det som bidrar til felleskassa? Hvilke yrkesgrupper kommer best og dårligst ut? Er det noen som sniker seg unna å betale skatt? Og har de i kommunestyret langt høyere inntekt og formue enn oss andre? Det kan faktisk si noe om hvilke politiske saker de prioriterer.


Mediedekningen av skattelistene kan oppfattes som snoking og underholdning. Og kanskje er enkelte av artiklene det. Men det er samtidig mye mer. Mediedekningen er med på å avdekke om skattesystemet vårt fungerer. Det er viktig å rette opp skjevheter og uønsket utvikling for å sikre legitimiteten til hele skattesystemet. Skattedirektøren mener vi har en høy skattevilje i Norge. Det har vi fordi det er et system som fungerer, der byrdene er nokså jevnt fordelt. Pengene havner ikke i lomma til noen få, men brukes på goder som kommer oss alle til gode. De som tjener mye og har mye, har også stor makt. De må derfor tåle at samfunnet følger med på hvordan de tilegner seg denne makten.


Men selv om mange er rike, er det faktisk lave forskjeller mellom fattige og rike i Norge. Det kan vi til dels takke vårt åpne skattesystem for. Der er derfor viktig at åpenheten fortsetter og ikke blir ytterligere strammet inn.


Så mye tjener det nye kommunestyret

Det er blant annet også store variasjoner i formuene til representantene i det nye kommunestyret.

 

Dette tjener representantene i det nye kommunestyret

Skattelista for 2018 er lagt fram, og her kan du se hva de 37 kommunestyrerepresentantene tjente i fjor.