Kommunen vår er stor nok

Det gode livet og samfunnet skapes lokalt, mener Senterpartiet.

Sivert Moen  Foto: Ane Aunøien Moen

Meninger

Skrevet av Sivert Moen, ordførerkandidat, Senterpartiet Midtre Gauldal