Ikke stem inn de som stenger andre ute

Norges Handikapforbund er opptatt av universell utforming.
Meninger

Skrevet av Kirsti M. Stenersen, leder, Norges Handikapforbund Trøndelag