En helhetlig eldreomsorg

Hva innebærer helhetlig eldreomsorg?

Nina Staverløkk og Vibeke Wæraas i Høyre.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Skrevet av Nina Bratt Staverløkk og Vibeke Wæraas,