Alle eldre skal få velge hvor de vil bo

Alle kommunale bo- og dagsentrene ha det samme tilbudet.

Budal bo- og dagsenter. 

Meninger

Skrevet av Brit Inger Aune, 3.-kandidat Bygdelista