Hva kjennetegner en kommune med god demensomsorg?

Nasjonalforeningen i Trøndelag mener kommunene må være forberedt på økning i antall demente i årene framover.

Selv om tilveksten av personer med demens flater ut i befolkningen, vil både landet og kommunene i Trøndelag få et økende antall personer med demens de nærmeste årene, på grunn av økningen i antall eldre. Dette som følge av at risikoen for sykdommen øker med alderen, skriver innleggsforfatteren. Her streiker Pensjonistforbundet og pensjonistene utenfor Stortinget i juni i år.  Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Meninger

Av Reidar Tessem, demenskontakt i styret for Nasjonalforeningen i Trøndelag