Fare for utsatt E6

Ønsket om å flytte E6-traseen nærmere Gaula kan føre til utsatt byggestart.

E6 forbi Søberg skal utvides til fire felt, og det er på ei 150 meter lang strekning Nye Veier ønsker nærføring med Gaula.  

Meninger

KOMMENTAR: Det er så klart noen gode argumenter bak når Nye Veier nå er i dialog med NVE og Fylkesmannen, for å få lagt 150 meter av ny E6 helt inntil Gaula på Søberg. Hensynet til bebyggelsen som kommer nær en høy støyvegg, og noe dyrkajord kan også bli spart ved å legge veien nærmere elva.