Eldreomsorgens store dilemma

Det er mange pasienter som er utrygge og føler at de ikke får den hjelpen de trenger. Dette må kommunen ta alvorlig.

Sengeplassene for de som kommer fra sykehusbehandling må være et sted. Det er gjort en rokering på Buen og pasienter på en avdeling er flyttet til et bofellesskap.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

På tre år har Melhus kommune redusert antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter fra 620 til 173. Dette er pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus, men som er såpass dårlige at de ikke kan sendes hjem til seg selv. Dermed er de kommunenes ansvar. Systemet er slik at kommunene må betale til sykehuset dersom de ikke kan ta imot pasientene. I 2016 kostet de 620 pasientene som ble liggende på sykehus 2,84 millioner kroner for Melhus. I 2018 var denne summen nede i 821.231 kroner.